Psykosyntes

Psykosyntes är en transpersonell psykologi, som ser på människan utifrån ett helhetsperspektiv. Detta synsätt inkluderar både våra omedvetna djup och våra outforskade höjder, både det som är begränsande och det inom oss som är oskadat och ständigt helt. Vi har en historia som format oss på gott och ont, men vi har också en kreativ potential, en önskan att läka och leva i enlighet med vår djupaste identitet. Viljan att ständigt se individen ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.

I det transpersonella ("bortom personligheten") perspektivet ges också människans andliga behov bekräftelse och utrymme.

Psykosyntes är en "öppen" psykologi. Med det menas att den inkluderar och är öppen för alla de teorier och synsätt som kan bidra till mänskligt växande.

De begrepp inom Psykosyntes som är centrala för mig är:

  • Delpersonligheter som en modell för psykets komplexitet, och de strategier vi använder för att få våra behov tillgodosedda
  • Jaget - där personligheten kan integreras och balanseras
  • Viljans betydelse och hur den kan tränas
  • Det övermedvetna som en bild av våra möjligheter till andlig utveckling i vid bemärkelse
  • Det Transpersonella Självet som ett obegränsat centrum inom oss
  • Syntes som en naturlig strävan i människor och i skapelsen som helhet.


AKTIVITETER/KURSER

boka
Onsdag 27 januari Breathwalk, dropin Friluftsmuseet/Fiskartorpet
Söndag 31 januari Skogsyoga, dropin Bohusleden, Hoppareberget
Tisdag 2 februari Breathwalk, dropin Tjärndalen
Onsdag 3 februari Breathwalk, dropin Friluftsmuseet/Fiskartorpet
Söndag 7 februari Skogsyoga, dropinnytt Bohusleden, Hoppareberget
Tisdag 9 februari Breathwalk, dropin Hällekind
Digitalt Yoga online
Individuell konsultation MediYoga
Övriga aktiviteter Se "Aktuella kurser/aktiviteter" under resp. tjänst.
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion