Erfarenheter och effekter

Erfarenhet av Mindfulnessprogrammen i USA och andra länder, har visat bl.a. följande effekter:

  • Upplevelse av mer livslust, energi, glädje och frihet
  • Ökad kapacitet att hantera stressituationer effektivt
  • Ökad förmåga till avslappning
  • Minskade fysiska och psykologiska sjukdomssymptom
  • Större förmåga att uthärda psykisk och fysisk smärta, eller upplevelser av att smärtan avtagit.

Röster från Mindfulnessprogrammet

"Jag kan i högre grad än tidigare tänka "här o nu". Jag kan hejda mina tankar som far iväg och i större utsträckning ta problemet när det är dag."

"Framför allt har jag lärt mig att andas bättre. Jag tycker också att jag kan stänga ute vissa irritationsmoment som jag kan ha känt i min vardag."

"Känner mig lugnare och gladare. Har haft problem med ångest och är visserligen "botad" från den men upplever ett större lugn och en trygghet i att inte få ångestattacker, dels klara av dem bättre om de ändå skulle inträffa."

"Jag känner mig mer närvarande som chef och mindre stressad."

"Jag tänker mer i termer ´vara i nuet´ både hemma och på arbetet i kontakten med medarbetarna. Som stresshanteringsverktyg är Mindfulness bra, t ex att inte bli stressad över situationer du inte kan påverka."

"Tack för en suverän lotsning in i mitt innersta rum. Det har varit en jätteförmån att få vara med om den här resan. Jag tycker att det här har berikat mitt liv på flera sätt och vis."

"Jag har blivit mer medveten om hur jag har det just för stunden, lyssnar mer på kroppen. Innan visste jag faktiskt inte riktigt hur man gjorde."

"Jag använder mig mest av de tre minuterna och att bara ta några minuter där jag endast koncentrerar mig på andningen. På så sätt går pulsen ned och med den stressnivån."

« Tillbaka

AKTIVITETER/KURSER

Tisdag 21 januari MediYoga (prova-på) Studio 44, Oslovägen 44, Strömstad
Tisdag 21 januari MediYoga, hormonbalans för kvinnor, drop-in Studio 44, Oslovägen 44, Strömstad
Onsdag 22 januari MediYoga för seniorer, drop-in Studio 44, Oslovägen 44, Strömstad
Onsdag 22 januari Kundaliniyoga för rygg, axlar och nacke - drop-in Hälsovinden, Surbrunnsgatan 15, Strömstad
Torsdag 23 januari Breath and Awareness - Pranayam and Meditation (drop-in) Hälsovinden, Surbrunnsgatan 15, Strömstad
Måndag 27 januari Mindfulnessyoga, drop-in Hälsovinden, Surbrunnsgatan 15, Strömstad
Måndag 27 januari Kundaliniyoga, drop-in Hälsovinden, Surbrunnsgatan 15, Strömstad
Tisdag 28 januari MediYoga (kursstart) Studio 44, Oslovägen 44, Strömstad
Övriga kurser Se "Aktuella kurser" under resp. tjänst!
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion