Mindfulness

Mindfulness handlar om medveten närvaro; att stärka förmågan att vara i nuet och att rikta uppmärksamheten på det som pågår utan att värdera. Du tränar på att låta tankar, känslor och upplevelser komma och gå, utan att önska att de var annorlunda. Genom att träna mindfulness känner du igen och kan förhålla dig till tankemönster som ofta leder till stress. Du ökar förmågan att möta dig själv med nyfikenhet, medkänsla och kärlek, även i situationer av smärta och oro.

Mindfulness bygger på metoden Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) som har utvecklats av Jon Kabat-Zinn, läkare och professor vid University of Massachusetts, USA. Han har sedan 1979 framgångsrikt använt metoden på sin stressklinik, The Center for Mindfulness in Medicin. Mindfulness har sedan fått spridning till många länder och i Sverige används tekniken bl a inom vården, på skolor och på arbetsplatser.

Forskningen visar att Mindfulness är effektivt vid stress, nedstämdhet, smärta och många olika hälsoproblem. Andra effekter av Mindfulnessträning är upplevelsen av mer livslust och glädje, ökad förmåga till avslappning samt balans mellan aktivitet och vila. Internationell och svensk forskning hittar du under länkar nedan:


Vid behov ordnas även kurser på företag eller till speciella grupper, kontakta oss för information och bokning.

”Man blir klart mer harmonisk som människa. Du kan ju inte ändra din omgivning, den finns där bara, däremot kan du ju ändra DITT förhållningssätt till den.”

AKTIVITETER/KURSER

Vi finns nu i Gustavsberg, på Värmdö öster om Stockholm.

Ny hemsida: www.skogsyoga.nu

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion