Mindfulness

Ett program för att motverka stress.
Vi lever i en tid av mycket stress och osäkerhet. Livet är fullt av utmaningar. Många söker sätt att leva mer i balans och stärka hälsan. Mindfulness, medveten närvaro, är ett sätt att möta det som är i nuet. Det som redan hänt är historia och framtiden vet vi inget om. Nuet är det enda vi äger. Det gäller då att ta tillvara varje ögonblick! Det sätt vi reagerar Här och Nu färgar upplevelsen, vi känner välbefinnande eller obehag. Mindfulness – medveten närvaro – gör Dig mer levande HÄR och NU med allt som ÄR!

Mindfulnessprogrammet bygger på det program för att reducera stress som Jon-Kabat Zinn utvecklat vid University of Massachusetts Medical Center.

Programmet innebär intensiv träning i uppmärksam närvaro, en accepterande inställning och meditation samt hur detta kan integreras för att möta utmaningar i vardagslivet. Vi använder kroppen, känslorna och tankarna som verktyg för att öka närvaron i nuet. Du guidas i kroppsmedvetandeövningar, mindfulnessyoga och meditationer mm.

Programmet pågår under 8-10 veckor med lite olika upplägg. Exempelvis 8 x 2,5 tim/tillfälle och vecka, eller en heldag varannan vecka, eller enligt överenskommelse. I programmet ingår CD-skivor, teori och övningar som deltagarna använder som stöd i den egna träningen.


Vid behov ordnas även kurser på företag eller till speciella grupper, kontakta oss för information och bokning.

”Man blir klart mer harmonisk som människa. Du kan ju inte ändra din omgivning, den finns där bara, däremot kan du ju ändra DITT förhållningssätt till den.”


AKTIVITETER/KURSER

Höstens kursprogram kommer presenteras under sommaren.
3-7 december UGL-kurs Båstad
Individuell konsultation Medicinsk yoga
Individuell konsultation Mindfulness
Individuell konsultation Coaching
Individuell konsultation Non-Dual Therapy
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion