Forskning

Forskning på mätbara effekter av yogan pågår världen över och i Sverige används nu yogan både inom sjukvården och på företag.

I USA är yogan på väg in i hälso- och sjukvården inom många delstater. Allt fler sjukhus erbjuder yogaträning till sin personal men också som komplement till den vanliga vården, till sina patienter.

Holyoke Medical Center i Springfield, Massachusetts introducerade 2010 ett yogaprogram för personer som genomgår cancerbehandling. Forskare vid Ohio State University har visat att daglig yoga påverkar blodvärden och sänker inflammatoriska processer i kroppen som påverkas både av normalt åldrande och stress.

Mediyogan erbjuds nu på 270 vårdcentraler i Sverige, se: mediyoga.se. Även Norge och andra länder har börjat erbjuda MediYoga.

Flera sjukhus i landet bedriver också forskning om yoga. En studie med yoga mot sömnstörningar 1999 för anställda inom Södertälje kommun, visade att sömnvanorna förbättrades för 80 % av deltagarna.

Karolinska sjukhuset gjorde 1998 en ryggstudie som leddes av Irene Jensen. Den visade att yogan hade mätbara effekter på smärta, sömn, ett antal emotionella faktorer (ängslan, oro, irritation) och sjukskrivningsfrekvens. En ny ryggstudie startade på Karolinska Institutet under våren 2010.

Hösten 2009 har läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och massageterapeuter deltagit i utbildning i "Medicinsk Yoga för vårdande personal" på Yogainstitutet i Karlstad.

I januari 2010 startade speciella samtalsterapi- och yogagrupper för män med cancer på Akademiska sjukhuset.

I januari 2010 började Danderyds sjukhus som första sjukhus i Norden att använda MediYoga för rehabilitering av hjärtpatienter. En studie om MediYoga vid hjärtsvikt har gjorts vid hjärtintensiven på Karolinska sjukhuset. En specialistläkare i Lund har gjort en studie med MediYoga mot högt blodtryck vid sin vårdcentral. Strokeenheten på Danderyd har undersökt hur MediYoga fungerar för deras patienter.

Det finns publicerad forskning ända sedan 1970-talet och framåt som visar att mantra och annan meditation, både där mantra uttalas högt och sådan där mantra tänks tyst, ger mätbara effekter.

  • Den amerikanska databasen Medline som drivs av The National Library of Medicine i Washington, USA och listar ca 25 % av all världens forskningstidskrifter. Databasen innehåller mer än 3 000 artiklar om olika former av mantra och meditation: (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, sökord "transcendental meditation").
  • Den svenska Läkartidningen tog upp ämnet meditation och dess effekter i en artikel redan 1988: ( www.biomedsearch.com/nih/Does-meditation-improve-health/3059104.html).
  • En svensk publicerad studie från 2010 med funktionell magnetröntgenkamera visar att mantrat Sat Nam påverkar Hippocampus, som bl a är viktig för korttidsminnet samt vid bildandet av nya minnen: (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21138386).
« Tillbaka

AKTIVITETER/KURSER

Vi finns nu i Gustavsberg, på Värmdö öster om Stockholm.

Ny hemsida: www.skogsyoga.nu

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion