UGL-kurs

2-6 december 2019

UGL (Utveckling Grupp och Ledare) är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning! Genom denna kurs utvecklar du dig som ledare, medarbetare och som människa. Du ökar din insikt i hur samspelet med andra påverkar din arbetseffektivitet och ditt ledarskap.

Kursens mål

  • ökad insikt i den egna personligheten
  • förmåga att kunna se och hantera konflikter
  • få erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell
  • ökad förmåga att kommunicera klart och tydligt
  • ökad förmåga att kunna ta och ge utvecklande feedback
  • insikt i olika stadier i en grupps utveckling och förstå sin egen roll och påverkan
  • förstå behovet av olika ledarstilar
  • ökad självinsikt och ökat självförtroende

Om kursen

Kursen bygger på enskild reflektion, gruppuppgifter och processgenomgångar som varvas med fakta- och teoriavsnitt som berör individ, grupp- och ledarutveckling. Kursen skiljer sig avsevärt från traditionell utbildning. Handledarna fungerar mer som coacher än som lärare och deltagarna tar ett stort ansvar för sitt lärande och sin utveckling. Ju högre aktivitet, inlevelseförmåga och öppenhet som skapas desto större utbyte ger kursen.

Kursen genomförs i grupp om minst åtta och högst tolv deltagare under fem dagar och kräver närvaro under hela tiden. UGL-kursen leds av två kompetenta och av Försvarshögskolan certifierade handledare.

Praktisk information

Tid: 2-6 december. Start 10.00 på måndagen, avslutning 14.30 på fredagen.
Pris: 25 700 kr exkl moms.
Priset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost o logi. Boende i enkelrum med tillgång till egen dusch, wc, tv och bredbandsanslutning.
Plats: Hovs Hallar, Båstad.
boka

För mer information ring 0730-23 84 40. Anmälan är bindande, så snart bekräftelse har erhållits. Vid avbokning senare än fyra veckor innan första kursdagen, debiteras 100 % av den totala kostnaden för kursen. Avbokning ska ske skriftligt.

Handledare på kursen

May IngridsdotterMay Ingridsdotter
May är beteendevetare, pedagog och projektledare. Utbildad UGL-handledare sedan 2001 och omcertifierad enligt den senaste versionen,. Hon är certifierad i användandet av MBTI (Myers Briggs Type Indicator) och JTI (Jungian Type Index), är ICF-certifierad coach, diplomerad Yogalärare, Yogaterapeut och Mindfulnessinstruktör. Även utbildad i THE (The Human Element) och JGL (Jämställdhet Göra & Lära).

May har bl a arbetat som projektledare och med utveckling av lärare och handledare. Sedan början av 90-talet har hon arbetat som intern och extern konsult med individ-, grupp och ledarutveckling och har stor erfarenhet av att skapa trygga, stödjande och engagerande miljöer för lärande och utveckling. Utifrån behoven skräddarsyr hon utbildning/utveckling för individer och grupper. Hon arbetar även med Mindfulness stresshantering för ledningsgrupper och medarbetare samt med andra utvecklingsinsatser för att stärka hälsan samt med coaching. Driver eget företag sedan 2004.

Jonas Regnér Jonas Regnér
Jonas har bakgrund från privata näringslivet med ledande befattningar inom både detaljhandelsföretag som producerande företag. Erfarenheter finns bland annat inom företagsledning, verksamhets-, organisations- och affärsutveckling, försäljning, konceptualisering samt varumärkesutveckling.

« Tillbaka

AKTIVITETER/KURSER

2020 års kurser Vårterminens kursprogram kommer inom kort!
Individuell konsultation MediYoga
Individuell konsultation Mindfulness
Individuell konsultation Coaching
Individuell konsultation Non-Dual Therapy
Övriga kurser Se "Aktuella kurser" under resp. tjänst!
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion