Coaching för chefer/ledare!

Att kunna leda sig själv är en förutsättning för att leda andra. Genom att utforska sina möjligheter, utvecklas man såväl personligt som yrkesmässigt.

Chefscoachingen är anpassad för chefer och deras speciella situation. Som chef kan det vara svårt att få balans i livet. Familjen och privatlivet får ofta stå i skuggan för arbetet och karriären. Att leda en grupp människor mot företagets mål och samtidigt vara sann mot sig själv och leva med de beslut man tar, är inte alltid lätt.

Att hitta rätt stöd i chefskapet är en viktig framgångsfaktor för dagens chefer. Chefscoaching fokuserar på personlig utveckling utifrån din egen unika situation som chef och människa genom att utnyttja den potential du har för att nå dina mål och visioner - och samtidigt få balans i livet.

Genom att utgå från din nuvarande situation och utforska bakgrunden till vardagens utmaningar kan du bättre göra strategiska val inför framtiden. Hur kan du öka dina medarbetares motivation, ansvarstagande, kvalitet och effektivitet? Hur får du ny energi för att leda din verksamhet till bättre framgång? Vad är faktiskt möjligt att göra i relation till organisationsstruktur och kultur?

Kombinera kunskap som redan finns hos medarbetarna och i företaget, med inre personlig visdom och intuition, då kan du och ditt företag få ut än mer av inneboende potential. Som coach lyssnar jag, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. ) coaching fördjupar du ditt lärande, förbättrar din prestation och ökar din livskvalitet.

Genomförande

Chefscoachingen består av ett antal steg med fokus på nulägesanalys, mål och vision, problemformulering, inre ledarskap, handlingsplan, möjligheter och hinder. Processen är resultatinriktad mot personlig utveckling så att du ska nå dina mål och visioner så fort som möjligt.

Coachingen löper under 2-3 månader med ett kostnadsfritt startmöte och därefter 6 samtal under perioden. Vi har kontakt via individuella möten eller på telefon om 45 min – 1 tim. Förutom möten tillkommer eget arbete mellan samtalen. Du har även möjlighet till stöd från coachen via e-post och telefon under hela tidsperioden.

Välkommen att ta kontakta för prisuppgift och tidsbeställning!

boka « Tillbaka

AKTIVITETER/KURSER

Tisdag 21 januari MediYoga (prova-på) Studio 44, Oslovägen 44, Strömstad
Tisdag 21 januari MediYoga, hormonbalans för kvinnor, drop-in Studio 44, Oslovägen 44, Strömstad
Onsdag 22 januari MediYoga för seniorer, drop-in Studio 44, Oslovägen 44, Strömstad
Onsdag 22 januari Kundaliniyoga för rygg, axlar och nacke - drop-in Hälsovinden, Surbrunnsgatan 15, Strömstad
Torsdag 23 januari Breath and Awareness - Pranayam and Meditation (drop-in) Hälsovinden, Surbrunnsgatan 15, Strömstad
Måndag 27 januari Mindfulnessyoga, drop-in Hälsovinden, Surbrunnsgatan 15, Strömstad
Måndag 27 januari Kundaliniyoga, drop-in Hälsovinden, Surbrunnsgatan 15, Strömstad
Tisdag 28 januari MediYoga (kursstart) Studio 44, Oslovägen 44, Strömstad
Övriga kurser Se "Aktuella kurser" under resp. tjänst!
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion