Coaching

Syftet med coaching är att utveckla människor och skapa resultat på det yrkesmässiga och personliga planet.

Står du i en valsituation? Önskar du någon form av förändring i ditt liv? Du kanske står inför en stor utmaning och behöver stöd att undanröja de hinder som finns. Når du de resultat du önskar? Vill du fördjupa ditt lärande, öka din livskvalitet och/eller din egen/dina anställdas effektivitet i arbetet?

Coachande samtal är målinriktade. Genom coaching kan du utveckla dig själv eller din personal till att nå sin fulla potential. Du får stöd i att fokusera på dig, dina mål och drömmar samt processen att ta dig från nuläge till önskat läge.

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Du får inga råd, i stället får du hjälp att själv upptäcka hur du kan tackla det som hindrar dig från att gå vidare. När svaren kommer inifrån är de bättre förankrade i din person och du har då bättre förutsättningar att lyckas nå dina nya mål.

Coaching kan även ske på telefon.

”Jag tycker att blandningen av samtal, feedback och inre resor genom livet har passat mig bra. Jag har blivit guidad, vägledd till att våga mer och få mod att pröva mina vingar.” - Anna Nikkinen

AKTIVITETER/KURSER

Söndag 17 november Mindfulness, retreatdag Hälsovinden Läkerum, Strömstad
Måndag 18 november Mindfulnessyoga, drop-in Hälsovinden Läkerum, Strömstad
Måndag 18 november Kundaliniyoga, drop-in Hälsovinden Läkerum, Strömstad
Onsdag 20 november Medicinsk yoga för seniorer, drop-in Studio 44, Oslovägen 44, Strömstad
Onsdag 20 november Kundaliniyoga för rygg, axlar och nacke - drop-in Hälsovinden Läkerum, Strömstad
Torsdag 21 november Breath and Awareness - Pranayam and Meditation (drop-in) Hälsovinden Läkerum, Strömstad
Lördag 23 november Yoga för gravida inför förlossningen Hälsovinden Läkerum, Strömstad
2-6 december UGL-kurs (Ledarutveckling) Båstad
Övriga kurser Se "Aktuella kurser" under resp. tjänst!
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion