Coaching

Syftet med coaching är att utveckla människor och skapa resultat på det yrkesmässiga och personliga planet.

Står du i en valsituation? Önskar du någon form av förändring i ditt liv? Du kanske står inför en stor utmaning och behöver stöd att undanröja de hinder som finns. Når du de resultat du önskar? Vill du fördjupa ditt lärande, öka din livskvalitet och/eller din egen/dina anställdas effektivitet i arbetet?

Coachande samtal är målinriktade. Genom coaching kan du utveckla dig själv eller din personal till att nå sin fulla potential. Du får stöd i att fokusera på dig, dina mål och drömmar samt processen att ta dig från nuläge till önskat läge.

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Du får inga råd, i stället får du hjälp att själv upptäcka hur du kan tackla det som hindrar dig från att gå vidare. När svaren kommer inifrån är de bättre förankrade i din person och du har då bättre förutsättningar att lyckas nå dina nya mål.

Coaching kan även ske på telefon.

”Jag tycker att blandningen av samtal, feedback och inre resor genom livet har passat mig bra. Jag har blivit guidad, vägledd till att våga mer och få mod att pröva mina vingar.” - Anna Nikkinen


AKTIVITETER/KURSER

Torsdag 18 januari Medicinsk yoga för seniorer (prova på) Folket Hus, Strömstad
Måndag 22 januari Medicinsk yoga (prova på) Strömstad friskotek
Måndag 22 januari Mindfulnessyoga, start Strömstad friskotek
Måndag 22 januari Kundaliniyoga, forts Strömstad friskotek
Söndag 28 januari Livskraft för kvinnor (prova på) Strömstad friskotek
17 februari Gongbad Rossö skola
Onsdagar och lördagar fr 3/1 Mindfulnessyoga Strömstad SPA
Söndagar fr 7/1 Kundaliniyoga Strömstad SPA
Övriga kurser Se "Aktuella kurser" under resp. tjänst!
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion